መንእሰያትን ህጻናትን

ዕለት 26/06/2022 -ብ መንእሰያት ዝተገብረ ኣምልኾ
ዕለት 19/06/2022- ብህጻናት ዝተገብረ መዝሙር

ዕለት 22/05/2022 – ብህጻናት ዝተገብረ መዝሙር
ዕለት 21/05/2022- ብ መንእሰያት ዝተገብረ መዝሙር
ዕለት 09/04/2022- ብ መንእሰያት ዝተገብረ ኣምልኾ
ህላውነት ኣምላኽ- 2ይ ክፋል- ስበከት ብ መንእሰይ በረኸት
ዕለት 10/04/2022- ብመንእሰያት ዝተገብረ ኣገልግሎት
ህላውነት ኣምላኽ- 1ይ ክፋል- ብ መንእሰይ በረኸት
ዕለት 09/04/2022- ብ መንእሰያት ዝተገብረ ኣገልግሎት
ዕለት 06/03/2022- ብ ህጻናት ዝተገብረ መዝሙር