LIVE/ብቐጥታ ዝፍኖ

ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ሰዓታትና ከምዚ ዝስዕብ እዩ ፣

ቀዳም…………. ካብ ሰዓት 4:30 ክሳብ 6:30 ድሕሪ ቐትሪ (ብኣቆጻጽራ ዓዲ እንግሊዝ)

ሰንበት……….. ካብ ሰዓት 4:00 ክሳብ 6:00 ድሕሪ ቐትሪ (ብኣቆጻጽራ ዓዲ እንግሊዝ)

ንቐጥታዊ ፈነወ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ

For Live broadcast please click  here